Nr. 12740

Zemes īpašniekam ir jāsavāc sakritušie koki

 
Jautā: Līga | 07.09.2017

Ja mans lauku īpašums robežojas ar upi, vai pašvaldība ir tiesīga pieprasīt, lai es iztīru upi no tajā sakritušajiem kokiem? Paldies!

Atbilde sniegta: 12.09.2017.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Jānis Muižnieks, zvērināts advokāts

Ja upē ir sakrituši koki, kas ir auguši uz privātpersonas zemes, tad šie koki ir privātpersonas īpašums un pašvaldība ir tiesīga prasīt, lai privātpersona novāc (savāc) šos kokus kā savu īpašumu.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv