Nr. 12730

Komandējuma izdevumus apliecinoši dokumenti ir jāiesniedz

 
Jautā: Monta | 06.09.2017

Vai valsts pārvaldes iestāde var atteikties apmaksāt minimālos ceļa izdevumus (sabiedriskā transporta biļešu cenas vērtību), ja darbinieks dodas komandējumā ar personīgo transportlīdzekli un līdz ar to nevar uzrādīt sabiedriskā transporta biļetes? Pamatojums – iestāde rīkojumā norāda, ka izmantojams ekonomiskākais transportlīdzeklis. Paldies!

Atbilde sniegta: 12.09.2017.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Aprakstītās situācijas gadījumā darba devējam nav pamata darbiniekam apmaksāt ceļa izdevumus, jo netiek iesniegti šos izdevumus apliecinoši dokumenti – sabiedriskā transporta biļetes.

Šāda prasība – apliecinošus dokumentus iesniegt – ir noteikta MK noteikumu Nr. 559 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.2. punktā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv