Nr. 12681

Dāvinājumu ar uzlikumu var pārdot izsolē

 
Jautā: Karīna | 29.08.2017

Sveicināti! Man ir tāda situācija, ka biju galvotāja vienam kredītam, beigās šis parāds netika maksāts, līdz ar to lieta aizgājusi līdz tiesas izpildītājam. Man dāvinājumā ir nekustamais īpašums ar uzlikumu, uz kuru es šobrīd neesmu tiesīga. Sakiet, lūdzu, vai ZTI var atsavināt nekustamo īpašumu?

Atbilde sniegta: 14.09.2017.
Ģirts Jirgensons
jurists

Civillikuma 1928. pants nosaka, ka katram dāvinājumam var pievienot sevišķu uzlikumu, ar kuru vai nu tuvāk norādīts, kādā kārtā vai kādam mērķim apdāvinātajam jāizlieto saņemtā dāvana, vai arī aprobežots tiesības ilgums tādā kārtā, ka apdāvinātajam uzlikts pienākums atdot vēlāk visu priekšmetu vai daļu no tā kādam citam. 

Ir svarīgi zināt, kāds ir šis dāvinājuma uzlikums un kāda atzīme ir ierakstīta zemesgrāmatā. Parasti piespiedu izpildes procesā uz dāvinājumu ar uzlikumu piedziņu var vērst un tas nerada šķēršļus. Piemēram, personai var būt uzdāvināta dzīvojamā māja vai dzīvoklis ar nosacījumu, ka dāvinātājam ir nostiprinātas lietojuma tiesības uz nekustamo īpašumu līdz mūža beigām. Tādā gadījumā tiesu izpildītājs šādu nekustamo īpašumu var pārdot izsolē, bet jaunajam ieguvējam šī atzīme zemesgrāmatā būs saistoša.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv