Nr. 12672

Īpašuma dāvinājums un citi mantinieki

 
Jautā: Anna Grigorjeva | 28.08.2017

Omīte man uzdāvināja pie notāra apstiprinātu savu zemes grāmatā ierakstītu īpašumu. Pirms gada viņa nomira. Viņas dēls, mans onkulis, ir pieteicies uz mantojumu. Es šogad īpašumu ierakstīju zemesgrāmatā uz sava vārda. Kādas ir mana onkuļa izredzes? Onkulim ir arī māsa. Viņa ir neizpratnē, vai arī pieteikties.

Atbilde sniegta: 13.09.2017.
Laura Studente
LV portāls

Ja īpašumu esat nostiprinājusi zemesgrāmatā, jūs esat tā īpašniece un mantinieki uz to pretendēt nevar. Tomēr Civillikuma 1922. pants paredz, ka gadījumā, ja dāvinātāja neatņemamās daļas mantiniekiem bērniem neatliek pat viņu neatņemamās daļas, dāvinātāja laulātais un bērni var prasīt no apdāvinātā, lai viņiem šīs daļas izdod, piemēram, izmaksā naudā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv