Nr. 12623

Vai tiesu izpildītāja darbības ir nepamatotas?

 
Jautā: Raitis | 21.08.2017

Ir notikusi civiltiesa un pieņemts gala lēmums. Gala lēmumā ir nolemtais un piespriestā valsts nodeva. Lēmums netika pārsūdzēts, un valsts nodeva tika samaksāta 7 dienā pēc galīgā lēmuma saņemšanas. Viss it kā būtu labi, taču pēc nedaudz vairāk kā mēneša saņēmu zvērināta tiesu izpildītāja vēstuli par minētās valsts nodevas piedziņu ar izrietošajiem procentiem. Aizrakstīju tiesu izpildītājam vēstuli (ierakstītu) ar pievienotu maksājuma uzdevumu un aicinājumu uzrādīt pierādījumus parāda esamībai un lietas uzsākšanas pamatotībai. ZTI nekādas darbības nav veicis, taču diemžēl atbildi arī neesmu saņēmis. Vai un kādi varētu būt pārkāpumi ZTI rīcībā, sūtot man šādus (nepamatotus) prasījumus?

Atbilde sniegta: 22.09.2017.
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome
Elīna Avota, vecākā juriste

Ja persona parādu apmaksājusi pirms izpildu dokuments iesniegts zvērinātam tiesu izpildītājam, tad zvērinātam tiesu izpildītājam nav pamata no personas piedzīt sprieduma izpildes izdevumus. Atbildi uz iesniegumu zvērināts tiesu izpildītājs ir tiesīgs sniegt viena mēneša laikā. Ja personai ir iebildumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību, tad tai ir tiesības ar sūdzību vērsties tiesā saskaņā ar Civilprocesa likuma 632. panta pirmo daļu. Proti, zvērināta tiesu izpildītāja darbības sprieduma izpildīšanā vai viņa atteikumu izpildīt šādas darbības piedzinējam vai parādniekam ir tiesības pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc zvērināta tiesu izpildītāja amata vietas 10 dienu laikā no pārsūdzamās darbības izdarīšanas dienas vai dienas, kad sūdzētājam, kuram nav paziņots par izdarāmās darbības laiku un vietu, kļuvis par to zināms. Tiesa var atzīt zvērināta tiesu izpildītāja darbības par nepamatotām.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv