Nr. 12558

Komunikācijas veidošana ar tiesu izpildītāju ir parādnieka pienākums

 
Jautā: Mārtins | 10.08.2017

Šodien saņēmu vēstuli no tiesu izpildītāja pa parāda piedziņu. Parāds jāsamaksā līdz 24. augustam, bet pašlaik esmu bez darba un ienākumiem. Tiesu izpildītājam paziņoju par savu situāciju un gribēju noskaidrot, kā rīkosies tiesu izpildītāji un kā man šajā situācijā rīkoties? Un otrs jautājums, vai savu mantisko stāvokli pēc Civilprocesa likuma 596. punkta varu iesniegt elektroniski vai tikai uz vietas pie tiesas izpildītāja ofisā? Paldies!

Atbilde sniegta: 11.08.2017.
Ģirts Jirgensons
jurists

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta normām parādnieks pēc tiesu izpildītāja uzaicinājuma ierodas pie tiesu izpildītāja birojā, lai pārrunātu jautājumu par parāda apmaksu un aizpildītu savu mantiskā stāvokļa deklarāciju. Ja Jūs norādītajā laikā nevarat ierasties, tad, telefoniski sazinoties, nevajadzētu rasties problēmām ar tiesu izpildītāju vienoties par citu tikšanās laiku.

Attiecībā par mantiskā stāvokļa deklarāciju jānorāda, ka parasti to aizpilda uz vietas tiesu izpildītāja birojā. Tomēr Jūs varat tiesu izpildītājam palūgt, lai deklarācijas veidlapu Jums nosūta pa pastu vai elektroniski uz e-pastu.

Atkārtoti jāvērš Jūsu uzmanību uz to, ka parādniekam ir jāpilda Civilprocesa likumā noteiktie pienākumi un ir jākomunicē ar tiesu izpildītāju. Turklāt komunikācija ir Jūsu interesēs.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv