Nr. 12554

Uzturlīdzekļi ir jāmaksā arī tad, ja bērns dzīvo citā valstī

 
Jautā: Olga | 09.08.2017

Vai var pieprasīt uzturlīdzekļus bērniem no tēva, kurš dzīvo Latvijā, ja māte ar bērniem mitinās Lielbritānijā? Māte atbrauks uz Latviju un iesniegs prasību tiesā šeit, bet vai viņas dzīvesvieta ārzemēs neietekmēs uzturlīdzekļu izmaksu?

Atbilde sniegta: 11.08.2017.
Edīte Brikmane
LV portāls

Atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 179. panta otrajai daļai pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Neatkarīgi no bērna dzīvesvietas valsts vecākiem saglabājas pienākums nodrošināt savu bērnu un jāturpina maksāt uzturlīdzekļus. Tātad, ja bērns ar māti dzīvo Lielbritānijā un bērna tēvs uzturlīdzekļus nemaksā, bērna mātei ir tiesības vērsties tiesā ar uzturlīdzekļu piedziņas prasību. Tiesas spriedumu nepieciešamības gadījumā piespiedu kārtā var izpildīt ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību, turklāt regulējums Eiropas Savienībā paredz arī pārrobežu piedziņas iespējas (sīkāks izklāsts e-konsultācijā “Uzturlīdzekļi bērnam Lielbritānijā no tēva Latvijā”).

Uzreiz gan jāatzīmē, ka vecāki, kuri dzīvo ārpus Latvijas, nevar saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 10. panta pirmajai daļai viens no obligātiem priekšnoteikumiem, lai varētu saņemt uzturlīdzekļus no Latvijas valsts, ir – iesniedzējam un bērnam ir jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijā. Šī likuma 14. panta pirmās daļas 12. punkts paredz izbeigt uzturlīdzekļu izmaksu, ja iesniedzējam un bērnam nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā. Savukārt Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta otrā daļa noteic, ka personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība un kura ārpus Latvijas uzturas ilgāk par sešiem mēnešiem, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas jaunās dzīvesvietas adresi ārvalstīs. 

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv