Nr. 12539

Par uzturlīdzekļu apmēra atvieglojumiem slimības gadījumā

 
Jautā: Andris Streičs | 08.08.2017

Labdien! Es pēc smagas operācijas būšu uz ilgstošas (3 mēneši) darba nespējas lapas. Papildu ienākumu man nav. Vai man ir iespējami kādi uzturlīdzekļu maksājumu atvieglojumi? Līdz šim, tas ir slimības sākumam, uzturlīdzekļus esmu maksājis regulāri.

Atbilde sniegta: 11.08.2017.
Edīte Brikmane
LV portāls

Jautājumā nav norādīts, kādā apmērā tiek nodrošināti ikmēneša uzturlīdzekļi, kā arī nozīme ir tam, vai uzturlīdzekļi tiek maksāti brīvprātīgi vai uz tiesas sprieduma pamata. Jebkurā gadījumā uzturlīdzekļi Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā (25% vai 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas atkarībā no bērna vecuma) ir jānodrošina neatkarīgi no spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa (Civillikuma 179. panta piektā daļa). Tas nozīmē, ka uzturlīdzekļi minimālajā apmērā savam bērnam ir jānodrošina arī slimības laikā. Turklāt, ja persona ir veikusi obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, slimības laikā tiek izmaksāts slimības pabalsts 80% apmērā no vidējās iemaksu algas.

Ja uzturlīdzekļi tiek maksāti, vecākiem savstarpēji vienojoties, šādā situācijā vecāki var vienoties par kompromisu, ka slimības laikā uzturlīdzekļi tiek maksāti mazākā apmērā un, veselībai uzlabojoties, tiks atmaksāti (paturot prātā, ka bērna māte tomēr ir tiesīga pieprasīt uzturlīdzekļus minimālajā apmērā neatkarīgi no apstākļiem). Savukārt, ja pienākums maksāt uzturlīdzekļus ir noteikts ar tiesas spriedumu, turklāt lielākā apmērā par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru, ir jāņem vērā divas lietas. Pirmkārt, atbilstoši Civilprocesa likuma 203. panta piektajai daļai spriedumam, kas stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks, līdz ar to tas ir obligāts un izpildāms tiesas noteiktajā kārtībā, pretējā gadījumā veidosies uzturlīdzekļu parāds. Otrkārt, ja pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies spriedums, ar kuru no atbildētāja piespriesti periodiski maksājumi, mainās apstākļi, kas ietekmē maksājumu apmēra vai ilguma noteikšanu, katra puse ir tiesīga, iesniedzot jaunu prasību, prasīt maksājumu apmēra vai termiņa grozīšanu. To paredz Civilprocesa likuma 203. panta ceturtā daļa.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv