Nr. 12526

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa nāvi pašvaldības iestādes darbiniekam

 
Jautā: Dans | 06.08.2017

Sakiet, lūdzu, vai man pienākas pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, ja man ir gājusi bojā vecmamma? Es esmu pirmsskoas izglītības skolotājs, konkrētā pašvaldībā. Iestāde, kurā es strādāju un ieņemu amatu (skolotājs), ir valsts iestāde.

Atbilde sniegta: 09.08.2017.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Lai pašvaldības iestādes darbinieks saņemtu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, vecvecāki, adoptētāji un adoptētie, brāļi un māsas) vai apgādājamā nāvi, tam gada laikā pēc ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves jāiesniedz attiecīgās institūcijas vadītājam iesniegums par pabalsta piešķiršanu. Tāpat ir jāiesniedz miršanas apliecības kopija, kā arī radniecību ar mirušo, laulību vai apgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Šāda kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr. 566 par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām 36. punktā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv