Nr. 12522

Parādniekam ir tiesības noskaidrot atgūto naudas līdzekļu aprēķinu

 
Jautā: Kristine | 05.08.2017

Izsolē nosolītās summas sadalīšana – vai bijušajam īpašniekam, kas uzzina par īpašuma pārdošanu izsolē, 4 mēnešus pēc izsoles slēgšanas ir tiesības saņemt summu, kas palika pāri pēc visu prasījumu apmierināšanas? Civilprocesa likumā teikts, ka no summas, ko tiesu izpildītājs ieguvis, pārdodot dzīvokli izsolē, vispirms tiek segti sprieduma izpildes izdevumi. Pēc tam tiesu izpildītājs apmierina kreditoru prasījumus. Šiem prasījumiem, protams, jābūt pamatotiem ar tiesu izpildītāja lietvedībā esošiem izpildu dokumentiem. Visbeidzot summu, kas paliek pēc visu prasījumu apmierināšanas, tiesu izpildītājs izsniedz atpakaļ bijušajam dzīvokļa īpašniekam. Dzīvokļa īpašnieks dzīvo ārzemēs. Dzīvoklī dzīvoja bijušais laulātais. Dzīvoklis tika izlikts e-izsolē. Kreditora prasījums bija 3000. Nosolītā summa 14000. Vai tiesas izpildītājam ir pienākumus izmaksāt starpību bijušajam īpašniekam, kas sazinās ar viņu 4 mēnešus pēc izsoles slēgšanas (jaunā īpašnieka ievešana valdījumā vēl nav notikusi). Vai bijušajam īpašniekam ir tiesības prasīt tiesas izpildītājam uzrādīt visus dokumentus, kas saistīti ar izdevumiem, kreditoru apmierināšanu? Iepriekš paldies par sniegto informāciju!  

Atbilde sniegta: 10.08.2017.
Ģirts Jirgensons
jurists

Pēc naudas līdzekļu atgūšanas tiesu izpildītājs sastāda aprēķinu Civilprocesa likuma 631. panta noteiktajā kārtībā. Šajā aprēķinā tiesu izpildītājs norāda, cik naudas līdzekļus tiesu izpildītājs ir atguvis, cik tiek ieturēti sprieduma izpildes izdevumi, kāda summa uz izpildu dokumentu pamata ir pārskaitāma piedzinējiem.

Ja izsoles rezultātā ir atgūti naudas līdzekļi, kuri paliek pāri, tad, protams, šī starpība ir izmaksājama parādniekam.
Tiesības iepazīties ar visiem izpildu lietas materiāliem parādniekam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim izriet no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 202 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību". Tādējādi parādniekam būtu ieteicams ar iesnieguma starpniecību noskaidrot tiesu izpildītāja atgūto naudas līdzekļu aprēķinu, kā arī norādīt konta numuru, uz kuru iespējamā starpība būtu pārskaitāma.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv