Nr. 12497

Avansā izmantota atvaļinājuma nauda būs jāatmaksā

 
Jautā: Biruta | 01.08.2017

Labdien! Esmu skolotāja, pašreiz atrodos kārtējā ikgadējā atvaļinājumā, kurš izbeidzas 27. augustā. Ievērojot Darba likuma 100. pantu, mēnesi iepriekš, 28. jūlijā, rakstveidā uzteicu darba līgumu, lūdzot darba devēju pārtraukt ar mani darba tiesiskās attiecības ar š.g. 28. augustu, kad man jau jābūt darbā. Grāmatvede saka, ka man būšot jāatmaksā daļa no saņemtās atvaļinājuma naudas. Kādos gadījumos man būtu jāatmaksā atvaļinājuma nauda? Vai uzteikuma termiņš ietekmē man piešķirtā atvaļinājuma laiku un atvaļinājuma naudas apmērus? Darba tiesiskās attiecības vēl nav izbeigtas. Liels paldies par sniegto atbildi!

Atbilde sniegta: 09.08.2017.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Neraugoties uz atvaļinājuma izmantošanas laiku, kas vairumā gadījumu ir vasarā, ikvienam darbiniekam, arī pedagogam, ikgadējo darba devēja apmaksāto atvaļinājumu piešķir, ievērojot viņa individuālo darba gadu. Tas ir viena gada periods, kas sākas ar dienu, kad nodibinātas darba attiecības, piemēram, 09.08.2014.–08.08.2015. utt. Atvaļinājums pedagogam viena darba gada ietvaros ir 8 kalendāra nedēļas. Visi izmantotie atvaļinājuma periodi tiek fiksēti darbinieka individuālās uzskaites kartītē un ir pieejami pie personālvadītāja.

Tādējādi situācijā, ja atvaļinājums ir izmantots pilnā apmērā, taču individuālais darba gads nav vēl noslēdzies, darba attiecības izbeidzot, darba devējs ir tiesīgs prasīt atmaksāt daļu no avansā izmaksātās atvaļinājuma naudas. Pamatojums tam ir proporcionāla atvaļinājuma daļas apmaksa par šajā darba gadā nostrādāto laiku. Cik konkrēti var nākties atmaksāt, ir atkarīgs no Jūsu individuālā darba gada perioda.

Uzteikuma termiņš neietekmē piešķirtā atvaļinājuma laiku un izmaksāto atvaļinājuma naudu.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv