Nr. 12495

Uzturlīdzekļu piedziņa, ja students strādā

 
Jautā: Sintija | 01.08.2017

Labdien! Esmu studente, kurai tiek pārskaitīta nepilna uzturlīdzekļu summa (ar tiesu izpildītāju starpniecību tiek pārskaitīta puse no summas, kas ir noteikta tiesas lēmumā). Vai es varu strādāt algotu darbu, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgus dzīves apstākļus. Ja, jā, vai man ir jāinformē tiesu izpildītājs un ko tas var mainīt uzturlīdzekļu lietā?!

Atbilde sniegta: 11.08.2017.
Edīte Brikmane
LV portāls

Likums neparedz piedzinēja pienākumu informēt tiesu izpildītāju par savu nodarbinātību.

Līdz ar to fakts, ka persona strādā, nenozīmē, ka uzturlīdzekļu piedziņa automātiski tiks izbeigta, taču parādniekam tādā gadījumā ir tiesības vērsties tiesā ar prasību pēc Civilprocesa likuma 203. panta ceturtās daļas. Minētā norma nosaka, ka pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies spriedums, ar kuru no atbildētāja piespriesti periodiski maksājumi, mainās apstākļi, kas ietekmē maksājumu apmēra vai ilguma noteikšanu, katra puse ir tiesīga, iesniedzot jaunu prasību, prasīt maksājumu apmēra vai termiņa grozīšanu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja vecāks, no kura tiek piedzīti uzturlīdzekļi, konstatēs, ka Jūs strādājat algotu darbu, viņam ir tiesības vērsties tiesā ar prasību samazināt uzturlīdzekļu apmēru vai pārtraukt uzturlīdzekļu piedziņu saistībā ar to, ka uzturlīdzekļu saņēmējs spēj pats sevi apgādāt. Šādā gadījumā tiesa vērtēs pušu iesniegtos paskaidrojumus, pierādījumus un pieņems lēmumu.

Sīkāks izklāsts pieejams e-konsultācijā “Pilngadīgs students strādā. Vai jāmaksā uzturlīdzekļi?”.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv