Nr. 12443

MU darbiniekam nav tiesību iesniegt grāmatiņu nevienā ienākuma gūšanas vietā

 
Jautā: Ilze | 26.07.2017

Labdien! Vēlos uzzināt, vai, uzsākot darbu mikrouzņēmumā pie darba devēja, man obligāti ir jāiesniedz algas nodokļa grāmatiņa, vai varu to atstāt pamatdarbā – valsts darbavietā?

Atbilde sniegta: 03.08.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniskā veidā un atrodas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), proti, tas ir ieraksts VID Nodokļu informācijas sistēmā. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 304 „Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa”.

Mikrouzņēmuma darbiniekam nav tiesību iesniegt grāmatiņu nevienā ienākuma gūšanas vietā, tostarp ienākuma gūšanas vietā, kas nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Grāmatiņu nevar iesniegt nevienam darba devējam (ienākuma gūšanas vietā) līdz brīdim, kamēr persona zaudē mikrouzņēmuma darbinieka statusu.

Ja VID rīcībā ir informācija par mikrouzņēmuma darbinieka statusa iegūšanu, grāmatiņu automātiski izņem no pašreizējā darba devēja – ienākuma gūšanas vietas – un VID slēdz iespēju grāmatiņu iesniegt citam darba devējam (ienākuma gūšanas vietā) līdz brīdim, kamēr persona ir mikrouzņēmuma darbinieks.

Tātad Jūsu darba devējam pamatdarba vietā, kurā tiek maksāti vispārējie darbaspēka nodokļi, nebūs pieejama Jūsu algas nodokļa grāmatiņa. Tādējādi darba devējam, izmaksājot ienākumus, nebūs tiesību piemērot neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus izmaksātajam ienākumam.

Katram pašam arī ir jāseko līdz ierakstiem algas nodokļa grāmatiņā. Piekļuve algas nodokļa grāmatiņai (EDS) ir iespējama ar saviem internetbankas datiem.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv