Nr. 12433

Uzņēmuma reorganizācija – darba devējs piedāvā līguma grozījumus vai uzteikumu

 
Jautā: Sarmīte Bērziņa | 25.07.2017

Vai darba devējam jābrīdina darbinieks par reorganizāciju un kādā laikā pirms lēmuma pieņemšanas? Kas notiek, ja darbinieks nepiekrīt šai reorganizācijai, un kā tālāk rīkoties?

Atbilde sniegta: 11.08.2017.
Valsts darba inspekcija
Zaiga Strode, Konsultatīvā centra vadītāja

Veicot neatliekamus saimnieciskus, organizatoriskus, tehnoloģiskus vai līdzīga rakstura pasākumus uzņēmumā, darba devējam var izveidoties situācija, kurā saglabāt iepriekšējus nodarbinātības nosacījumus vai darba apstākļus darbiniekiem nav iespējams.

Šādā gadījumā saskaņā ar Darba likuma 97. pantu darbinieks un darba devējs var grozīt darba līgumu un savstarpēji vienoties par jauniem nodarbinātības nosacījumiem vai darba apstākļiem. Ja darbinieks nepiekrīt darba devēja piedāvājumam, darba devējs, ievērojot Darba likuma 98. pantā noteikto kārtību, rakstveidā var uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta noteikumiem, ar nosacījumu, ka darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas, ja darbinieks nepiekritīs tās turpināt atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem.

Uzteikums stāsies spēkā atkarībā no tā, vai darbinieks piekrīt vai nepiekrīt darba devēja priekšlikumam. Gadījumā, ja darbinieks nepiekrīt turpināt darba tiesiskās attiecības atbilstoši grozītajiem darba līguma noteikumiem, darba devēja uzteikums stājas spēkā, kā rezultātā darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv