Nr. 12429

Ja darbinieks izbeidz darba attiecības, aizvietojošā darba līgums ir beztermiņa

 
Jautā: Kristīna S. | 24.07.2017

Labdien! Lūdzu palīdzēt atrisināt šādu jautājumu: pamatdarbiniece A atrodas BKA, uz viņas prombūtnes laiku (uz noteiktu laiku) bija pieņemta darbiniece B, un pēc kāda laikā B arī aizgāja pirmsdzemdību, pēcdzemdību un BKA atvaļinājumā. Tika pieņemts trešais darbinieks C uz noteiktu laiku (uz pamatdarbinieces A BKA laiku). Pamatdarbiniece A nolēma darbā neatgriezties, tiesiskās attiecības izbeigtas pēc Darba likuma 114. panta. Darba devējs priekšrocību dod B, bet viņa no BKA atgriezīsies pēc gada. Ko darīt ar C darba līgumu, jo viņš reāli turpinās strādāt, un sanāk ka jau uz nenoteiktu laiku? Varbūt bija kļūda, ka C tika pieņemts uz pamatdarbinieces A BKA laiku, bet vajadzēja uz darbinieces B BKA laiku? (bet viņa taču nav pamatdarbinieks)? Kā likumiski izdarīt, lai darbinieks C nostrādātu (uz noteiktu laiku), līdz darbiniece B (kuru darba devējs vēlas redzēt kā pamatdarbinieku) atgriezīsies no BKA? Paldies!

Atbilde sniegta: 11.08.2017.
Valsts darba inspekcija
Zaiga Strode, Konsultatīvā centra vadītāja

Saskaņā ar Darba likuma 45. panta trešo daļu gadījumā, ja promesošais vai no darba atstādinātais darbinieks kādu apstākļu dēļ neturpina vai nevar turpināt darba tiesiskās attiecības, viņu aizvietojošā darbinieka darba līgums uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku.

Izvērtējot jautājumā aprakstīto situāciju, secināms, ka sakarā ar to, ka darbiniece A izbeidza darba tiesiskās attiecības, diviem darbiniekiem (B un C) darba līgumi uzskatāmi par noslēgtiem uz nenoteiktu laiku. Konkrētā situācija risināma, ar darbiniekiem vienojoties, vienam no viņiem piedāvājot citu darbu uzņēmumā.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv