Nr. 12383

Uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanas sekas

 
Jautā: Marija | 17.07.2017

Valsts ieņēmumu dienests apturēja uzņēmuma saimniecisko darbību. Tajā pašā laikā starp VID un uzņēmumu pastāv aktuāls tiesvedības process par nodokļu audita uzrēķinu. Pēc tam, kad uzņēmuma darbība ir apturēta, uzņēmumam ir tiesības aizstāvēt sevi šajā procesā? Ja ir, tad kādā veidā tas var maksāt darbiniekam vai citai personai par pārstāvēšanu tiesā, ja tam aizliegts pildīt maksājuma saistības? Ja uzņēmums apstrīd lēmumu par darbības apturēšanu, lēmuma darbība tiek apturēta?

Atbilde sniegta: 04.08.2017.
Līga Pauliņa
LV portāls

Lai sniegtu atbildi uz jautājumu, ir nepieciešama papildu informācija. Uz kāda pamata ir apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība? Vai ir bijis nodokļu uzrēķins?

KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv