Nr. 12342

Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu

 
Jautā: Liene | 11.07.2017

Labdien! Kurā likumā es varu atrast definīciju, ka bērns līdz 18 gadu vecumam nozīmē, ka viņš vēl nav sasniedzis 19 gadu vecumu, citiem vārdiem, tas ir periods, kamēr viņam vēl ir 18 gadi. Paldies!

Atbilde sniegta: 14.07.2017.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Māris Intlers, zvērināts advokāts

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. panta pirmā daļa noteic, ka bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Persona uzskatāma par sasniegušu attiecīgu vecumu, ja viņa par tādu kļuvusi iepriekšējā dienā pirms attiecīga notikuma iestāšanās (piemēram, persona var īstenot savas procesuālās tiesības administratīvajā procesā nākamajā dienā pēc savas 18. dzimšanas dienas).

Ir vairāki procesuālie likumi, kas noteic personas atbildības robežas, tādēļ izprast mirkli, kurā persona sasniedz attiecīgo vecumu, ir ļoti būtiski.

Visskaidrāko regulējumu sniedz Krimināllikuma 11. pants , kas noteic, ka pie kriminālatbildības saucama fiziskā persona, kas līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu.

Administratīvā procesa likuma 21. panta otrā daļa noteic, ka fiziskās personas, kura sasniegusi vecumu no 15 līdz 18 gadiem, procesuālās tiesības īsteno šīs personas likumiskais pārstāvis (ja likums nenosaka citādi).

Latvijas Republikas Civillikuma 219. pants noteic, ka nepilngadība personām turpinās tik ilgi, kamēr tās sasniedz astoņpadsmit gadu vecumu.

KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv