Nr. 12274

Atvaļinājuma naudas aprēķins nepilngadīgam darbiniekam

 
Jautā: Iveta | 29.06.2017

Atbilstoši DL 149. panta 1. daļas noteikumiem bērnam piešķir vienu mēnesi ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Ja noslēgtā darba līguma ietvaros (līgums uz noteiktu laiku uz vienu mēnesi) bērnam paliek 18 gadi, kā precīzi aprēķināt neizmantotās atvaļinājuma dienas?

Atbilde sniegta: 17.07.2017.
Valsts darba inspekcija
Zaiga Strode, Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadītāja

Lai precīzi aprēķinātu neizmantotās atvaļinājuma dienas, būtu jāaprēķina, cik apmaksātu dienu pienākas personai, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, par vienu darba attiecību kalendāra dienu, un cik apmaksātu dienu pienākas personai, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, par vienu darba attiecību kalendāra dienu. Iegūtie rezultāti jāsareizina ar attiecīgajā mēnesī nostrādātajām dienām, līdz persona sasniedza 18 gadu vecumu un pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. 

Jāņem vērā, ka normatīvie akti neietver formulas aprēķiniem (darba alga, atvaļinājuma nauda, slimības pabalsts). Šos aprēķinus veic datorprogrammas, savukārt skaidrojumu var lūgt grāmatvedības konsultantiem.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv