Nr. 12247

Vispirms jākārto mantojuma lieta

 
Jautā: Martins | 27.06.2017

Piecus gadus pēc tēva nāves uzzinu, ka esmu dzīvokļa mantinieks. Dzīvoklis pirkts par pajām, nav zemesgrāmatas un atrodas uz cita cilvēka zemes. Vai šis cilvēks var attiesāt šo īpašumu, ja es nepiekritu viņa pieteikumam un sāku kārtot visus nepieciešamos dokumentus par konkrēto dzīvokli?

Atbilde sniegta: 11.08.2017.
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Anta Maldupe-Krūmiņa, zvērināta notāre

No Jūsu jautājuma nav saprotams, vai Jūsu rīcībā ir jebkādi dokumenti, kas saistīti ar šī dzīvokļa iegūšanu Jūsu tēva īpašumā, kā arī, vai ar zemes īpašnieku ir uzsākta kāda tiesvedība un kāds ir prasījuma pamats.

Ņemot vērā Jūsu rakstīto, pieņemu, ka tēvs kā dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedrs ir nomaksājis pajas par viņam lietošanā nodoto dzīvokli, līdz ar to viņam ir jābūt izsniegtai Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecībai par šo kooperatīvo dzīvokli. Šo apliecību sagatavo celtniecības kooperatīva dzīvokļa īpašumu tiesību pirmreizējai nostiprināšanai zemesgrāmatā atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”. Gadījumā, ja kooperatīvā dzīvokļa īpašnieks apliecības oriģinālu ir nozaudējis, VZD izsniedz šī dokumenta dublikātu. Ja zemesgabals pieder citam īpašniekam, tad parasti DZĪKS valde slēdz ar šo zemes īpašnieku līgumu par zemes nomu, kuras maksa tiek uzrādīta katra īpašnieka rēķinā.

Aprakstītajā situācijā iesaku Jums nevilcināties un vērsties pie zvērināta notāra, jo, vispirmām kārtām, Jums ir jākārto Jūsu tēva mantojuma lieta. Notārs iepazīsies ar Jūsu rīcībā esošajiem dokumentiem un sniegs visu nepieciešamo informāciju, tostarp sagatavos dokumentus mantojuma lietas vešanai un mantojuma lietas ietvaros arī pieprasīs trūkstošos dokumentus no iestādēm. Mājaslapā www.latvijasnotars.lv ir norādīts visu Latvijas notāru saraksts, prakses vietu adreses, kontakttālruņi.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv