Nr. 12241

Nekustamā īpašuma nodoklis jāmaksā zemes īpašniekam vai nomniekam?

 
Jautā: Antra | 26.06.2017

Sveiki! Gribēju uzzināt, vai nekustamā īpašuma nodoklis par zemi ir jāmaksā zemes īpašniekam vai tā nomniekam? Paldies!

Atbilde sniegta: 17.07.2017.
Līga Pauliņa
LV portāls

Lai sniegtu atbildi uz Jūsu iesūtīto jautājumu, ir būtiski zināt, kas ir zemes īpašnieks, proti, vai tā ir privātpersona vai publiska persona, jo likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta piektajā līdz desmitajā daļā ir paredzēti izņēmumi no vispārīgā principa, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā zemes īpašnieks attiecībā uz valsts un pašvaldības īpašumiem, un šādās situācijās var pastāvēt gadījumi, kad nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā zemes nomniekam.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv