Nr. 12189

Uzvārda maiņa uz citu dzimtas uzvārdu

 
Jautā: Laura Bērtule | 15.06.2017

Labdien! Vēlētos uzzināt, vai iespējams savu uzvārdu nomainīt uz tēva uzvārdu, kaut mani vecāki nav bijuši precējušies? Un, ja var, kāds dokuments nepieciešams?

Atbilde sniegta: 16.06.2017.
Elīna Gulbe
LV portāls

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 2. panta pirmā daļa paredz, ka vārdu vai uzvārdu var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;

2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;

3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;

4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;

6) personai mainīts dzimums;

7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Savukārt likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu, jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgs rakstveida iesniegums, kurā norāda vārda vai uzvārda maiņas iemeslu (attiecīgajā gadījumā tas ir atbilstošs likuma 2. panta pirmās daļas 4. punktam). Dokumentus, kuri nepieciešami iesnieguma izskatīšanai, nodaļa pieprasīs no citām dzimtsarakstu nodaļām.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv