Nr. 12178

Kāpēc varētu mainīties zemes kadastrālā vērtība

 
Jautā: Lolita | 15.06.2017

Labdien! Sakiet, lūdzu, kāds pamatojums ir zemes kadastrālās vērtības pieaugumam: uz 01.01.17. tā bija EUR 725,00, taču uz 01.05.2017. pēkšņi vairāk kā desmit reizes pieauga – EUR 7530,00?! Gan jāpiebilst, ka šis zemes gabals tiek gatavots ierakstīšanai zemesgrāmatā ar nodomu to tālāk atsavināt.

Atbilde sniegta: 19.06.2017.
Valsts zemes dienests
Egija Birnbauma, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tā kā precīza objekta adrese nav zināma, ir grūti izskaidrot lielo zemes kadastrālās vērtības atšķirību.

Galvenais iemesls varētu būt – atšķirības zemes izmantošanā jeb nekustamā īpašuma lietošanas mērķī. Tas ir svarīgākais iemesls, kas var radīt būtiskas zemes vērtības atšķirības.

Ja tā bijusi dabas pamatnes zeme, kurai pašvaldība nomainījusi lietošanas mērķi uz komercapbūves zemi, tad kadastrālā vērtība var arī būtiski pieaugt. 

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv