Nr. 11981

Kur jāvēršas par valsts nodevu un citu maksājumu atmaksāšanu?

 
Jautā: Kristīne | 16.05.2017

Labdien! Vēlējos uzzināt, vai ir iespēja saņemt atpakaļ samaksāto valsts nodevu par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei (2,85 EUR)? Vai izpildu dokumentus var iesniegt kā kreditora prasījumu mantojuma lietā? Paldies jau iepriekš!

Atbilde sniegta: 19.05.2017.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Jānis Muižnieks, zvērināts advokāts

Tiesu administrācija saskaņā ar 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 589 sniedz atzinumu par Tiesu administrācijas administrētajos valsts budžeta kontos iemaksāto valsts nodevu vai citu maksājumu atmaksāšanu un atbilstoši kompetencei atmaksā maksājumus, ja persona iemaksājusi valsts nodevu vai citu maksājumu nepareizajā Tiesu administrācijas administrētajā valsts budžeta kontā vai personas pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesu iestādē nav iesniegts. Tātad jautājumā par iemaksātās valsts nodevas atmaksu ir jāgriežas Tiesu administrācijā.

Mantojuma lietā kā pierādījums prasījuma pamatotībai ir jāiesniedz spriedums ar atzīmi par tā stāšanos likumīgā spēkā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv