Nr. 11968

Uzteikuma maksimālais termiņš – viens mēnesis, pastāv iespēja vienoties

 
Jautā: NIKOLAJS MEDVEDEVS | 14.05.2017

Labdien! Es strādāju divos darbos, tagad no viena eju prom. Man otrā darbā ir kaut kas jāatstrādā? Kā darbojas tas, ka notikusi dzīvesvietas maiņa? Strādāju Aizkrauklē, dzīvoju Jēkabpilī. Kā es to varu izmantot savā labā?

Atbilde sniegta: 16.05.2017.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Ja Jums ir divas savstarpēji nesaistītas darbavietas, tad katrā no tām ir noslēgts savs darba līgums. Darba attiecību pārtraukšana vienā darbavietā nav saistāma ar otru darbavietu.

Ja vienā no darbavietām esat iesniedzis uzteikumu, tad saskaņā ar Darba likuma 100. panta pirmo punktu šim darba devējam ir tiesības Jūs nodarbināt vēl vienu mēnesi, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Mēneša termiņš ir saistīts ar to, ka Jūsu vietā darba devējam ir jāatrod jauns darbinieks.

Protams, ka pastāv iespēja, ka darbinieks un darba devējs sarunā vienojas par īsāku laiku, kas pēc uzteikuma ir atstrādājams. Saruna ar darba devēju par uzteikuma iemeslu – dzīvesvietas maiņu – var ietekmēt darba devēja lēmumu par to, cik ilgi pēc uzteikuma Jums vēl ir jāstrādā.

Ja darbinieks maina dzīvesvietu un tas ir saistīts ar darba līgumu un tajā noteiktajiem darba pienākumiem, darba devējam ir pienākums kompensēt pārcelšanās izdevumus. To paredz Darba likuma 76. panta pirmās daļas 2. punkts.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv