Nr. 11925

Atvaļinājuma piešķiršana un izmantošana atbilstoši Atlīdzības likumam

 
Jautā: vērmele | 08.05.2017

Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu. Amatpersonu atlīdzības likumā ir noteikts, ka darbinieks, aizejot atvaļinājumā, var saņemt atvaļinājuma pabalstu. Strādāju pašvaldībā. Pašvaldība koplīgumā ir noteikusi, ka, aizejot atvaļinājumā, izmaksā darbiniekam atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā no darba algas. Man vēl ir neizmantots atvaļinājums no 2016. gada. Vai, aizejot atvaļinājumā 2017.gadā, man pienākas atvaļinājums par 2017. gadu, vai man vispirms jāizmanto atvaļinājums par 2016. gadu? Ja es izmantošu vispirms atvaļinājumu par 2016. gadu, vai pienāksies atvaļinājuma pabalsts, aizejot atvaļinājumā? Varbūt man labāk iet atvaļinājumā par 2017. gadu? Vai, izbeidzot darba attiecības, es saņemšu kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu 2016. gadā?

Atbilde sniegta: 17.05.2017.
Finanšu ministrija
Aleksis Jarockis, Komunikācijas departamenta direktors

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas astotais punkts paredz amatpersonai (darbiniekam) tiesības uz tādu ar papildu atlīdzību saistītu pasākumu kā pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus.

Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu, un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts arī gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots. Atvaļinājuma pabalstu ir tiesības saņemt tikai vienu reizi kalendāra gadā, un tas nav tieši saistāms ar darba periodu, par kuru tiek piešķirts ikgadējais atvaļinājums.

Atbilstoši Atlīdzības likuma 3. panta trešajai daļai institūcijai iekšējos normatīvajos aktos ir jānosaka atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība, ņemot vērā iestādes finanšu resursus.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv