Nr. 11850

Manta jāatdod tās īpašniekam, ievērojot katras puses likumīgās tiesības

 
Jautā: Ligita | 24.04.2017

Labdien! Vēlos noskaidrot sekojošo: testamentārajam mantiniekam ir novēlēta zeme, ko viņš arī ir pieņēmis, taču uz šīs zemes (kas nu ir privātīpašums) atrodas traktors, kas pēc likuma pienākas likumiskajam mantiniekam, jo ir to pieņēmis. Vēlos uzzināt, vai likumiskajam mantiniekam ir tiesības ierasties privātīpašumā patvaļīgi, cenšoties iegūt savu mantu? Vai atrašanās privātīpašumā ir likumīga? Ko es kā privātīpašnieks varu darīt, kur vērsties? Un vēl – traktora atslēgas atrodas pie testamentārā mantinieka, kurš, protams, gatavs atdot atslēgas likumiskajam mantiniekam, taču nevēlas tās atdot bez lieciniekiem, lai pēc tam nevarētu teikt, ka neko nav saņēmis.Vai atslēgu nodošanai vajadzētu notikt ar notāra starpniecību? Paldies!

Atbilde sniegta: 17.05.2017.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Jānis Muižnieks, zvērināts advokāts

Mantojuma pieņemšana ir svarīgs mantošanas procesa posms, jo mantot aicinātajiem normatīvajos aktos paredzētā laikā un kārtībā, izsakot gribu par mantojuma pieņemšanu, būs radusies iespēja iegūt mantojumu.

Taču no jautājuma teksta īsti nav saprotams, vai mantinieki mantojumu ir pieņēmuši (domās un varbūt arī ar faktisko rīcību). Mantojuma pieņemšanai ir nepieciešana griba, kas ir jārealizē, piesakoties pie zvērināta notāra apstiprināšanai mantojuma tiesībās, kas ir nākamais juridiskais solis. Apstiprinot mantojuma tiesības, zvērināts notārs mantiniekiem izsniedz mantojuma apliecības, kuras apliecina īpašumu tiesisku iegūšanu.

Mantinieki attiecībā uz atstāto mantojumu kļūst par nekustamā īpašuma – zemes – īpašniekiem tikai pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā, savukārt par kustamās mantas – traktora – īpašnieku mantinieks kļūs pēc transporta līdzekļa reģistrācijas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.

Tātad mantinieki var kļūt par īpašniekiem, tikai secīgi realizējot visus minētos posmus.

Tālākie jautājumi, kas attiecas uz patvaļīgu ierašanos privātīpašumā, atrašanās likumību privātīpašumā, iespējamiem nosacījumiem par traktora atslēgu atdošanu potenciālajam īpašniekam, liecina par to, ka starp minētajiem mantiniekiem pastāv konflikta situācija, kas risināma pēc apstiprināšanas mantojuma tiesībās, ievērojot katras puses likumīgās intereses.

Jau pēc jautājuma būtības par patvaļību nebūtu uzskatāms fakts, ja persona ierodas cita nekustamajā īpašumā, lai saņemtu sev piederošo lietu, bet, ja zemes īpašnieks nevēlas konkrētās personas ierašanos savā īpašumā, lai tā saņemtu sev piederošo mantu, tad šo mantu īpašniekam pastāv iespēja nodot “neitrālā” teritorijā, par to sagatavojot attiecīgu aktu. Šādu faktu ir tiesīgi fiksēt zvērināti tiesu izpildītāji.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv