Nr. 11821

Ja īrētā dzīvoklī grib veikt saimniecisko darbību

 
Jautā: Inese | 21.04.2017

Labdien! Gribētu vaicāt, kāda ir dzīvokļa īpašnieka atbildība, ja viņš atļauj īrniekam, ar kuru noslēgts īres līgums, VID reģistrēties kā pašnodarbinātajam un veikt saimniecisko darbību? Turklāt piekrišanā vajadzīgs rakstisks paraksts un telpu grupas kadastrālais numurs. Turklāt dzīvoklis pret hipotekāro ķīlu ir ieķīlāts bankā, kura nav informēta, ka ieķīlātajā īpašumā tiks veikta saimnieciskā darbība, jo nekas tāds līdz šim nebija vajadzīgs. Paldies par atbildi!

Atbilde sniegta: 24.04.2017.
Latvijas Komercbanku asociācija
Diāna Kvedere, Konsultāciju un mediācijas centra konsultante
Valsts ieņēmumu dienests
Inese Riekstiņa, konsultante

Nodokļu normatīvie akti nenosaka nekustamā īpašuma (dzīvokļa) īpašnieka atbildību, īrniekam reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam. Savukārt, lai nodokļu maksātājs varētu reģistrēt saimnieciskās darbības veikšanas vietu nekustamajā īpašumā, kurš ir citas personas īpašumā, tad tam ir pienākums saņemt dzīvokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu nodokļu maksātāja (īrnieka) saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrācijai attiecīgajā dzīvokļa īpašumā.

Papildus informējam, ka, izīrējot savu nekustamo īpašumu, nodokļu maksātājam (dzīvokļa īpašniekam) ir pienākums:

1) reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam (plašāka informācija par saimnieciskās darbības reģistrēšanas termiņiem un nodokļa maksāšanas režīmiem pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā sadaļā "Saimnieciskās darbības veicēji", kā arī metodiskajā materiālā "Nodokļi no dzīvokļa izīrēšanas vai iznomāšanas ienākumiem");

2) viena mēneša laikā paziņot pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, par saimnieciskās darbības uzsākšanu un izbeigšanu attiecīgajā nekustamajā īpašumā – dzīvoklī (likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta devītā daļa. Nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības).

Nodokļu normatīvie akti atrodami VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Nodokļi.

Jautājumus par nodokļu normatīvo aktu piemērošanas kārtību var arī uzdot, zvanot pa informatīvo tālruni 67120000, kā arī vēršoties klātienē pie VID konsultantiem VID apkalpošanas centros. Kontaktinformācija ir atrodama VID mājaslapas www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti.

Attiecībā uz norādīto, ka dzīvoklis pret hipotekāro ķīlu ir ieķīlāts bankā un tā nav informēta, ka ieķīlātajā īpašumā tiks veikta saimnieciskā darbība, jāpaskaidro, ka hipotekāro aizdevumu un hipotēkas līgumos parasti ir visnotaļ detalizēti noteikti ķīlas devēja pienākumi un tiesības, kā arī informēšanas nosacījumi. Tātad vispirms būtu uzmanīgi jāizlasa līgums un tajā iekļautie nosacījumi, kas attiecas uz šo gadījumu.

Kopumā nekustamā īpašuma īpašnieks (ķīlas devējs) ir atbildīgs par īpašuma stāvokļa saglabāšanu un uzturēšanu, attiecīgi viņam ir jāizvērtē, vai saimnieciskā darbība neietekmēs īpašuma stāvokli un vērtību.

Protams, ir arī jautājums, vai banka kā ķīlas ņēmēja vispār ir informēta par to, ka ieķīlātais īpašums ir izīrēts, vai gadījumā, ja tam bija nepieciešama bankas atļauja, tāda ir saņemta. Jebkurā gadījumā, nezinot detaļās lietas apstākļus un līguma nosacījumus, ieteiktu vērsties bankā un izrunāt šo situāciju, lai novērstu iespējamus pārpratumus nākotnē.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv