Nr. 11817

Naudas balvas piešķiršanas pamatojums

 
Jautā: Dace Ēbere | 21.04.2017

Darbinieks veic jurista pienākumus ar mēnešalgu 200 euro. Vienlaikus ar darbinieku noslēgta vienošanās, ka viņš papildus veic ES konkrētā projektā jurista pienākumus ar darba samaksu mēnesī 100 euro, kuru apmaksā no projekta budžeta. No kādas summas jāveic naudas balva vai prēmija – no 200 vai 300? Mēnešalga amatu sarakstā ir 200 euro. Paldies!

Atbilde sniegta: 15.05.2017.
Finanšu ministrija
Aleksis Jarockis, Komunikācijas departamenta direktors

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas ceturtais punkts un 16. panta otrā daļa paredz amatpersonai (darbiniekam) tiesības uz tādu ar papildu atlīdzību saistītu pasākumu kā naudas balva sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, un prēmiju saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā.

Likumdevējs ir noteicis, ka, ņemot vērā iestādes finanšu resursus, naudas balva kalendāra gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai noteiktās mēnešalgas apmēru un novērtēšanas prēmija tiek noteikta procentos no mēnešalgas.

Darba organizācijas un konkrētās mēnešalgas apmēra noteikšanas jautājums ir iestādes vadītāja kompetencē, tostarp vienošanās slēgšana ar amatpersonu (darbinieku) par papildu pienākumu veikšanu par noteiktu atlīdzību.

Vēršam uzmanību, ka naudas balvas piešķiršanas pamats ir amatpersonas (darbinieka) ieguldījums attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, savukārt novērtēšanas prēmijas piešķiršanas pamatā ir amatpersonas darbības rezultātu novērtējums, kas tiešā veidā saistīti ar amata pienākumu izpildi.

KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv