Nr. 11808

Ienākuma nodokļa piemērošana, pārdodot nekustamo īpašumu

 
Jautā: Endija | 20.04.2017

Sveiki! Pirms gada māte man uzdāvināja zemi, kuru pirms 10 gadiem iegādājās par 40 000 eiro (kadastra vērtība). Es tagad vēlos to pārdot par 30 000 eiro. Vai man būs jāmaksā kādi nodokļi? Tagad zemei kadastra vērība ir 15 000 eiro.

Atbilde sniegta: 21.04.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nodoklis nav jāmaksā no nekustamā īpašuma pārdošanas, kas:

  • īpašumā ir vairāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus šajā periodā ir deklarētā dzīvesvieta;
  • īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienai ir vienīgais īpašums;
  • ir vienīgais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Pārējos gadījumos nodoklis jāmaksā, ja vien veidojas ar nodokli apliekama summa.

Ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas apliek ar nodokli kā ienākumu no kapitāla pieauguma. Nodokļa likme ir 15% no starpības, kāda veidojas, no pārdošanas ieņēmuma atņemot īpašuma iegādes vērtību. Ja šāda apliekamā summa neveidojas, nodoklis nav jāmaksā.

Ja nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma pamata, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi dāvinājuma līgumā norādītā konkrētā nekustamā īpašuma vērtību, kas nav lielāka par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu.

Likumā ir arī noteikts, kā nosaka iegādes vērtību, ja dāvinājuma līgumā nav norādīta konkrētā nekustamā īpašuma vērtība. Tāpat ir īpaši nosacījumi, ja dāvinājums saņemts no fiziskās personas, kuru ar nodokļa maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē. Tātad Jūsu gadījumā – ja dāvinājums ir saņemts no mātes.

Paredzēts arī, ka tad, ja nekustamo īpašumu atsavina 60 mēnešu laikā pēc tā reģistrācijas zemesgrāmatā uz nodokļa maksātāja vārda, par tā iegādes vērtību uzskata konkrētā nekustamā īpašuma aktuālo kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja nekustamo īpašumu dāvinātājs ieguvis līdz 2000. gada 31. decembrim. 2017. gadā noteiktais patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem ir 1,401.

Informācija par nodokļa piemērošanu konkrētajā darījumā ar nekustamo īpašumu Jums jānoskaidro Valsts ieņēmumu dienestā. Saziņas iespējas VID mājaslapā.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv