Nr. 11790

Nodokļa atbrīvojums ir limitēts

 
Jautā: Ilze | 18.04.2017

Ja uzņēmums noslēdz līgumu ar darbinieku par to, ka darbinieks izmantos savu vieglo automašīnu uzņēmuma vajadzībām, darbinieks var saņemt kompensāciju. Saskaņā ar likuma par IIN 9. pantu ar nodokli netiek apliktas kompensācijas izmaksas. MK Nr. 899 precizē, ka likuma par IIN 9. panta izpratnē kompensācijas izmaksas ir arī summas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas saskaņā ar darba līgumu tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos un kas noteikta 0,04 euro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 euro mēnesī. Ja kompensācijas summa darbiniekam par katru nobraukto kilometru pārsniedz 57 euro mēnesī, vai pārsnieguma daļa ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli?

Atbilde sniegta: 21.04.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Likumā ir noteikts, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek summas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos un kas noteikta 0,04 eiro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 eiro mēnesī.

Līdz ar to summas, kas pārsniedz 57 eiro, ir uzskatāmas par darbinieku darba attiecībās gūtu labumu, kas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts ir visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tātad jāmaksā arī VSAOI.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv