Nr. 11777

Par ienākuma nodokli, pārdodot nekustamo īpašumu

 
Jautā: Veronika | 13.04.2017

Labdien! Gribu pārdot savu dzīvokli, kuru nesen nopirku. Esmu deklarēta dzīvoklī gandrīz gadu, kas atbrīvo mani no nodokļa par kapitāla pieaugumu pārdošanas laikā. Gads būs augustā (pēc trim mēnešiem). Vai es varu jau tagad, atrodot pircēju, paņemt no viņa drošības naudu un noformēt to notariāli, bet pārdot dzīvokli pēc augusta, kad manai deklarācijai būs gads? Vai, paņemot drošības naudu no pircēja, man nebūs jāmaksā nodoklis no kapitāla pieauguma? Vai tas ir spēkā tikai pēc dzīvokļa pārrakstīšanas?

Atbilde sniegta: 21.04.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

No Jūsu jautātā nav skaidrs, vai Jūs patiešām zināt, kādos gadījumos, pārdodot nekustamo īpašumu, nav jāmaksā nodoklis no kapitāla pieauguma, jo dzīvoklis, ko pārdodat, ir nopirkts nesen un tajā vēl neesat deklarēta 12 mēnešus. 

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nodoklis nav jāmaksā no nekustamā īpašuma pārdošanas, kas:

  • īpašumā ir vairāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus šajā periodā ir deklarētā dzīvesvieta;
  • īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienai ir vienīgais īpašums;
  • ir vienīgais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Likums paredz, ka ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas apliek ar nodokli kā ienākumu no kapitāla pieauguma. Nodokļa likme ir 15% no starpības, kāda veidojas, no pārdošanas ieņēmuma atņemot īpašuma iegādes vērtību.

Kas attiecas uz saņemto rokasnaudu, to apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli kā ienākumu no kapitāla pieauguma, kuram nepiemēro iegādes izdevumus. Par ienākuma gūšanas dienu ienākumam (rokasnaudai vai cita veida atlīdzībai naudā vai citās lietās), kuru nodokļa maksātājs saņem pirms līguma par kapitāla aktīvu atsavināšanu noslēgšanas, uzskata dienu, kad saņemts šis ienākums.

Likuma 11.9 panta 6. daļa nosaka: ja pēc kapitāla aktīva pirkuma vai cita atsavināšanas līguma noslēgšanas darījums nenotiek vai šā darījuma kāda sastāvdaļa netiek īstenota, bet saskaņā ar līguma noteikumiem maksātājs ir saņēmis ienākumu (rokasnaudu, cita veida atlīdzību naudā vai citās lietās) un šis ienākums nav jāatmaksā, tas ir uzskatāms par ienākumu no kapitāla pieauguma.

Informācija par nodokļa piemērošanu konkrētajā darījumā ar nekustamo īpašumu Jums jānoskaidro Valsts ieņēmumu dienestā. Saziņas iespējas VID mājaslapā.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv