Nr. 11767

Likumā noteikts, kad valdes loceklis obligāti uzskatāms par darba ņēmēju

 
Jautā: ILONA | 12.04.2017

SIA nodarbojas ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu. Valdes loceklis, dalībnieks un pakalpojuma sniedzējs ir viena un tā pati persona. Vai tad, ja apgrozījums nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, minētā persona var nebūt darba ņēmējs?

Atbilde sniegta: 21.04.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Nodokļu normatīvajos aktos nav iekļauts ne aizliegums, ne pienākums SIA īpašniekiem slēgt darba līgumu.

Saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta m) apakšpunktu darba ņēmējs ir arī kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Darba devējs iedzīvotāju ienākuma nodokli no valdes locekļu domājamās algas maksā, ja attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru un kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto mēneša darba algas apmēru.

Ja esat izveidojusi savu uzņēmumu, Jums arī kā konkrētam nodokļu maksātājam ir iespējas noskaidrot nodokļu likumu piemērošanas jautājumus gan Valsts ieņēmumu dienesta bezmaksas semināros, gan sazinoties ar VID. Saziņas iespējas VID mājaslapā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv