Nr. 11761

Pieaugušam cilvēkam adopciju atceļ tiesas ceļā

 
Jautā: Leila | 11.04.2017

Labdien! Kur atrisināt šādu situāciju. Vēlos ar ģimeni atgriezties savā dzimtenē Latvijā, bet esmu adoptēta uz Gruziju. Gruzijā pasaka, ka adopcijas atcelšana pieaugušam cilvēkam nav iespējama, viens no adopcijas vecākiem miris, bet otram ir atmiņas zudumi, un viņš adoptēto bērnu vairs neatzīst. Vai pieļaujama dubultpilsonība?

Atbilde sniegta: 21.04.2017.
Rīgas bāriņtiesa
Linda Veržbicka, sabiedrisko attiecību speciāliste
Zaida Kalniņa
LV portāls

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem līdz bērna pilngadības sasniegšanai adopciju atcelt nevar, taču, ja persona jau ir pilngadīga, tad viņa pati var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par adopcijas atcelšanu.

Saskaņā ar Civillikuma 175. pantu adopciju var atcelt tiesa, ja pilngadīgais adoptētais ar adoptētāju vienojušies par adopcijas atcelšanu. Izņēmuma gadījumā adopciju var atcelt arī tad, ja šādas vienošanās nav, taču pilngadīgajam adoptētājam tiesā jāpierāda, ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptējamo nav izveidojušās patiesas vecāka un bērna attiecības.

Ja adopcija tika apstiprināta Latvijas Republikas tiesā, tad Jūs varat vērsties tajā ar prasības pieteikumu par adopcijas atcelšanu. Atceļot adopciju, tā izbeidzas ar dienu, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas atcelšanu.

 Pilsonības likuma 9. pants nosaka, ka Latvijas pilsonība ir saglabājama personām, kuras ir ieguvušas:

  • citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonību;
  • citas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts pilsonību;
  • Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas vai Jaunzēlandes pilsonību;
  • tādas valsts pilsonību, ar kuru Latvija ir noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu;
  • iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja saistībā ar svarīgām valsts interesēm būs saņemta Ministru kabineta atļauja saglabāt dubulto pilsonību;
  • iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja tā iegūta automātiski (ex lege) – apprecoties vai adopcijas dēļ.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv