Nr. 11760

Likvidācija un atteikšanās no MUN statusa atkarīga no uzņēmējdarbības veida

 
Jautā: maija | 11.04.2017

Labdien! Esmu mikrouzņēmuma īpašniece, paralēli strādāju arī pilna laika darbu, kas nav mikrouzņēmums. Algas nodokļa grāmatiņa tika slēgta algotā darbā uzreiz pēc mikrouzņēmuma reģistrācijas. Atvieglojumus par apgādājamo bērnu nesaņēmu. Vai, gadam beidzoties, es varēšu atgūt IIN par bērna pulciņiem, ārsta apmeklējumiem un citiem attaisnotājiem izdevumiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju? Darīju tā iepriekš, kad biju tikai parastās SIA darbiniece, bet nezinu, vai šī kārtība mainās ar mikrouzņēmuma reģistrācijas brīdi. Mikrouzņēmumam pašlaik nav ne apgrozījuma, ne ieņēmumu. Kāda ir procedūra šogad, ja es vēlos atteikties no MUN statusa?

Atbilde sniegta: 20.04.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem nav tiesību uz atvieglojumiem par apgādājamiem un attaisnotajiem izdevumiem. Tas, ka algas nodokļa grāmatiņa slēgta, to arī apliecina. Gada ienākumu deklarēšana šajā ziņā neko nemaina. MUN maksātājam šie ierobežojumi noteikti likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Mikrouzņēmums nav atsevišķa uzņēmējdarbības forma, bet šis termins izriet no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa. Mikrouzņēmums ir definēts Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1. pantā, un tas var būt: individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Līdz ar to arī likvidācija ir atkarīga no tā, kas (un kur) ir reģistrēts. Jūs to neesat norādījusi, ja runa būtu par likvidāciju.

Saimnieciskās darbības veicējus reģistrē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Iesniegums par saimnieciskās darbības izbeigšanu jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā. To var izdarīt arī elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšana sistēmu. Fiziskā persona – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – iesniedzot VID iesniegumu par saimnieciskās darbības izbeigšanu, zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar dienu, kad persona izslēgta no saimnieciskās darbības veicēju reģistra.

Ja ir šī situācija (fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs = MUN maksātājs) un ja strādājat arī darba vietā, kurā maksā vispārējo IIN – 23%, tad, beidzoties MUN periodam, tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem par apgādājamo un attaisnotajiem izdevumiem būs par to periodu, kurā nebūsiet mikrouzņēmuma statusā.

Neskaidrību gadījumā saziņas iespējas atrodamas VID mājaslapā.

Ja ir cita uzņēmējdarbības forma, likvidācija jākārto Uzņēmumu reģistrā. Ar informāciju par komersantu un uzņēmumu likvidāciju var iepazīties Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

Savukārt, ja vēlaties atteikties no MUN statusa, bet biznesu paturēt, tad jāzina, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var mainīt statusu un kļūt  par iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju tikai ar nākamā gada 1.janvāri, ne vēlāk kā līdz 15. decembrim iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā.

KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv