Nr. 11753

Cik liela var būt zemes nomas maksa?

 
Jautā: Ofisa īpašniece | 10.04.2017

Labdien! Man pieder biroja telpas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā. Māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, mājas privatizācija pilnībā pabeigta. Zemes īpašnieks visiem komercobjektu īpašniekiem uzspiež nomas maksu 10% apmērā. Man savukārt šķiet, ka komercobjekts, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā, pakļauts tam pašam tiesiskajam regulējumam kā dzīvokļi un mākslinieku darbnīcas, ar tām pašām (Dzīvokļa likumā un citos tiesību aktos norādītajām) tiesībām un pienākumiem, tostarp ar to pašu zemes nomas maksas "griestu" ierobežojumu 6% apmērā. Kuram taisnība?

Atbilde sniegta: 10.04.2017.
Inese Helmane
LV portāls

Saskaņā ar judikatūrā paustajām atziņām zemes nomas piespiedu tiesiskās attiecības pastāv uz likuma pamata. Tādēļ par zemes, kas atrodas zem daudzdzīvokļu mājas, lietošanu ir maksājama nomas maksa. Zemes nomas maksu nosaka, pusēm vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma līdz 6 procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības, nosaka likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv