Nr. 11705

Tiesnesis var noteikt lietas izskatīšanu tiesas sēdē

 
Jautā: Dzintars | 03.04.2017

Prasībā par “maza apmēra naudas līdzekļu piedziņu” tiesnesis nepamatojot (arī neviena no pusēm to nav lūgusi) ir izvēlējies rīkot klātienes tiesas sēdes. Vai viņam ir tādas tiesības?

Atbilde sniegta: 20.04.2017.
Latvijas Zvērinātu advokātu padome
Dāvis Volksons, zvērināts advokāts

Civilprocesa likuma 250. panta 26. punkts nosaka tiesneša tiesības pēc savas iniciatīvas noteikt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Visticamāk, šādi tiesnesis ir rīkojies, jo viņam ir uzdodami svarīgi jautājumi vai kādai no pusēm ir jāizskaidro kādu procesuālo darbību izdarīšanas vai neizdarīšanas procesuālās sekas. Tādēļ ieteiktu vēlreiz pārskatīt prasību un izvērtēt savu pozīciju.  

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv