Nr. 11635

Izziņa jāiesniedz nodokļu maksātājam

 
Jautā: Ilga | 18.03.2017

Bērnam palika 18 gadi, bet viņš mācās. Kā man VID par to paziņot – no skolas pašai izņemt izziņu un aiznest, vai arī skola var aizsūtīt. Ja var, tad uz kādu adresi sūtīt.

Atbilde sniegta: 20.03.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta 3.3 daļā noteikts: Lai būtu tiesības uz nodokļa atvieglojumu, nodokļu maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mācību iestādes izsniegtu izziņu, ka tā apgādībā esoša persona pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas (līdz 24 gadu vecumam) turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Tātad izziņa ir jāiesniedz pašam nodokļu maksātājam, kas vēlas, lai piemēro nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un turpina mācīties.

Nodokļu maksātājam ir jāaktualizē dati savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. Informācija par algas grāmatiņām atrodama VID mājaslapā.

Lai algas nodokļa grāmatiņā par apgādājamo pievienotu papildu dokumentu (mācību iestādes izziņu), kas pamato nodokļa atvieglojuma piemērošanu, jānospiež spiedpoga “Pievienot papildus informāciju”. Skolas izziņu var iesniegt arī klātienē vai arī sūtīt pa pastu.  VID kontaktinformācija, klientu apkalpošanas centru adreses atrodamas VID mājaslapā. VID informatīvais tālrunis 67120000.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv