Nr. 11626

Pārkāpuma izvērtēšana ir administratīvās komisijas kompetence

 
Jautā: Gatis | 16.03.2017

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai Administratīvā komisija, piemērojot administratīvo naudas sodu 17 gadus vecam jaunietim bez oficiāliem ienākumiem par administratīvo pārkāpumu ,var neņemt vērā LAPK 12.1 pantu un nepaskaidrot, kapēc audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana būtu uzskatāma konkrētajā gadījumā par nelietderīgu? Paldies! Ļoti ceru uz Jūsu atbildi!

Atbilde sniegta: 17.03.2017.
Una Medne
juriste

Administratīvās komisijas kompetencē ir izvērtēt, kāds sods konkrētā pārkāpuma gadījumā ir vislietderīgākais un kāda ir vainīgās puses attieksme pret nodarījumu, ne tikai ņemot vērā, vai persona nožēlo nodarīto, bet arī to, vai sods, kas tiek piemērots personai, viņu motivēs būt likumpaklausīgai turpmāk. Līdz ar to, ja Administratīvā komisija uzskatīja, ka audzinoša rakstura līdzekļi nesasniegs tās mērķi – personas likumpaklausību, tad tā ir tiesīga piemērot citas soda sankcijas.

Papildus jānorāda, ka tas, ka personai nav oficiāli ienākumi, nemīkstina tās vainu un nav kritērijs, lai Administratīvā komisija nepiemērotu reālu naudas sodu par pārkāpumu, ko tādā gadījumā sedz vecāki.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv