Nr. 11620

Ja par dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu maksā laulātais

 
Jautā: Jekaterina | 16.03.2017

Mani vecāki veica iemaksas fondā par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu. Līgumu slēdzējs un maksātājs - tēvs, apdrošināšanas persona - mamma. Kurš no viņiem var iekļaut šos izdevumus gada deklarācijā?

Atbilde sniegta: 17.03.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Pirms ienākuma aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli no gada apliekamo ienākumu apmēra atskaita nodokļu maksātāja veiktos apdrošināšanas prēmiju maksājumus (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma.

Nodokļa maksātājam ir tiesības uz attaisnoto izdevumu izslēgšanu no apliekamā ienākuma arī tad, ja attaisnotos izdevumus – apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus – apmaksājis laulātais (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 14. panta 1.1 daļa).

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ja sievas izdevumus – dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus – ir samaksājis vīrs (uz viņa vārda ir noformēti samaksas dokumenti), sieva savos attaisnotajos izdevumos var iekļaut vīra veiktos maksājumus saskaņā ar sievas noslēgto dzīvības apdrošināšanas līgumu, kur sieva ir noteikta kā apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā persona. Minētos maksājumus vīrs nevar iekļaut savos attaisnotajos izdevumos.

Neskaidros jautājumus par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu varat noskaidrot Valsts ieņēmumu dienestā.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv