Nr. 11609

Arī izdienas pensija ir ar nodokli apliekams ienākums

 
Jautā: Laila | 14.03.2017

Labdien! Pašreiz saņemu darba spēju zuduma pabalstu. Man ir 3. grupa saistībā ar arodsaslimšanu. Vasarā iešu izdienas pensijā. Vai no šīs pensijas, ja tā būs lielāka par pabalstu, atvilks iedzīvotāju ienākuma nodokli? No pabalsta neko neatvelk. Paldies!

Atbilde sniegta: 17.03.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Pensijas, arī izdienas pensijas, ir ar nodokli apliekams ienākums. Pensijai ir piemērojams gan pensionāra neapliekamais minimums, gan atvieglojumi, ja izdienas pensijas saņēmējam ir noteikta invaliditātes grupa.

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. pants (Gada apliekamā ienākuma avoti) paredz, ka fiziskās personas ienākumi, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, ir arī pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota.

Likuma 12. panta (Maksātāja gada neapliekamais minimums) 5.daļa nosaka: Personām, kurām piešķirta pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim) vai pārrēķināta pensija pēc 1996. gada 1. janvāra atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai izdienas pensija, neapliekamais minimums ir 2820 eiro gadā (šā likuma izpratnē — pensionāra neapliekamais minimums). Mēnesī neapliekamais minimums ir 235 eiro.

Personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti, ir paredzēts nodokļu papildu atvieglojums, kura apmēru nosaka Ministru kabinets.

Ja ir noteikta III invaliditātes grupa, nodokļu papildu atvieglojums ir 1440 eiro gadā jeb 120 eiro mēnesī (Ministru kabineta noteikumi Nr. 138).

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv