Nr. 11606

Darba devējs var no darbinieka piedzīt zaudējumus

 
Jautā: Igors | 14.03.2017

Sveicināti! Situācija tāda, ka apdrošināšanas kompānija mēģina piedzīt kompensāciju no apsardzes darbinieka, kurš apsardzes komersanta uzdevumā veica noteikta objekta apsardzību, un darbinieka vainas dēļ (mobilās grupas darbinieks ieradās objektā ar vienas minūtes nokavēšanos) objekts tika apzagts. Vai tas ir likumīgi? Kā arī, ja apdrošinātājs piedzīs kompensāciju par šo gadījumu no apsardzes komersanta, vai apsardzes komersants var piedzīt kompensāciju no apsardzes darbinieka, ja šis darbinieks vairs nestrādā šajā uzņēmumā? Paldies par atbildi!

Atbilde sniegta: 20.03.2017.
Dāvis Volksons
zvērināts advokāts

Šajā gadījumā ir būtiski noskaidrot, kāds risks ir ticis apdrošināts, kādi ir apdrošināšanas līguma noteikumi, kā arī to, vai pastāv tieša cēloņsakarība starp nodarītajiem zaudējumiem un to, ka apsardzes darbinieks ieradās ar vienas minūtes nokavēšanos. 

Katrai personai ir tiesības vērsties tiesā savu aizskarto interešu aizsardzībai. To var darīt arī apdrošināšanas kompānijas. Faktiskos apstākļus un pušu lūgumus izvērtēs tiesa. Tādēļ nav pamats konstatēt, ka jautājumā minētā rīcība ir nelikumīga. Ja darbinieka prettiesiskas un vainojamas rīcības dēļ darba devējam ir radušies zaudējumi, atbilstoši Darba likuma 31. pantam darba devējs ir tiesīgs divu gadu laikā no zaudējumu nodarīšanas dienas celt tiesā prasību par zaudējumu piedziņu.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv