Nr. 11498

Kopīpašnieku pienākums ir uzturēt īpašumu kopīgi

 
Jautā: Māra | 02.03.2017

Kādi risinājumi iespējami šādai situācijai. Dzīvojamā māja sadalīta uz diviem īpašniekiem pa stāviem. Pirmā stāva saimnieks par savu īpašumu neliekas ne zinis un nerūpējas, otrajā stāvā ir vienīgā dzīvesvieta otram īpašniekam. Pirmā stāva telpas strauji bojājas, tās nav apdzīvotas, netiek kurinātas, jau tagad tur bez kapitālā remonta dzīvot vairs nav iespējams. Pūst grīdas un mājas konstrukcijas. Arī jumts jāatjauno, kas ir kopējs visai mājai, ne jau tikai otrajam stāvam. Situāciju kritisku padara fakts, ka apdraudēts tiek arī otrs īpašums, kas ir apdzīvots. Mēģinājumi vienoties par pārpirkšanu vai īpašuma aprūpi vienmēr beidzas bezcerīgi, jo saimnieks saka “Lai sagāžas, man vienalga” vai par apzināti nolaisto pirmo stāvu prasa neadekvātu summu.

Atbilde sniegta: 28.03.2017.
Dāvis Volksons
zvērināts advokāts

Šajā situācijā būtiski ir noskaidrot, vai īpašums ir sadalīts dzīvokļu īpašumos, cik domājamo daļu kuram no saimniekiem pieder. Tad varētu precīzi noteikt īpašuma pārvaldības kārtību un jau sniegt konkrētus padomus. Šāda informācija būtu jāsagatavo pirms došanās uz konsultāciju pie advokāta.

Jebkurā gadījumā kopīpašniekiem ir pienākums abiem uzturēt nekustamo īpašumu un koplietošanas telpas. Jumts ir atzīstams par kopīpašuma daļu. Saskaņā ar Civillikuma 1068. panta trešo daļu īpašniekam ir tiesības veikt jumta remontu, ja tas tehniski ir nepieciešams, un pēc tam prasīt proporcionālu izmaksu daļu no otra kopīpašnieka. Ja netiek segtas izmaksas, tad tās var prasīt kompensēt tiesas ceļā. Pastāv arī iespēja prasīt īpašuma pārdošanu izsolē.

Ņemot vērā minēto, Jums būtu jāapkopo visa informācija par īpašumu (zemesgrāmata, lietošanas kārtība, nepieciešamie izdevumi īpašuma uzturēšanai, nepieciešamie nākotnes izdevumi) un jāgriežas pie advokāta, lai saņemtu kvalificētu juridisko palīdzību.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv