Nr. 11460

Kompensācija par zemi aizsargājamā teritorijā

 
Jautā: Ričards | 20.02.2017

Latvijas Republikas likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" neatradu aprakstītus īpašos gadījumus, kad zemes īpašniekam ir tiesības prasīt viņam piederošās zemes apmaiņu pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldības zemi, kā tas ir minēts V nodaļas (AIZSARGĀJAMO TERITORIJU SAGLABĀŠANAS, UZTURĒŠANAS UN AIZSARDZĪBAS FINANSĒŠANA) 29. pantā. Kādi ir tie gadījumi, kad es varu prasīt sava zemesgabala liegumā apmaiņu pret citu?

Atbilde sniegta: 17.03.2017.
Laura Studente
LV portāls

Saskaņā ar likumu "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās" par lauksaimnieciskās vai mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kuri izriet no šo teritoriju aizsardzības prasībām, zemes īpašniekiem ir tiesības saņemt kompensāciju ikgadēja atbalsta maksājuma veidā.

Zemes atpirkšanu piemēro tikai neapbūvētai zemei un tikai gadījumā, ja tā atrodas dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā.

Likums “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” paredz kārtību, kādā zemes īpašnieks var prasīt kompensāciju vai zemes atpirkšanu. Vairāk informācijas šeit.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv