Nr. 11422

Prokūrista atbildība

 
Jautā: Jūlija | 15.02.2017

Sveicināti! Man ir sekojošs jautājums. Mani aicina strādāt par prokūristu viena Latvijas SIA, kas nodarbojas ar tirdzniecību. It kā viss ok, bet man ir jautājums. Kāda prokūristam ir atbildība? Vai prokūrists var atbildēt par zaudējumiem, ko nodarīs uzņēmuma valde? Vai ir kaut kādi zemūdens akmeņi šim amatam? Iepriekš pateicos par Jūsu atbildi.

Atbilde sniegta: 13.03.2017.
Una Medne
juriste

Prokūrists tiek uzskatīts par valdes uzticības personu, kam ar uzņēmumu ir līgumiskās attiecības un kas darbojas uz tam dotās pilnvaras pamata.

Prokūrists atbild tikai tādā apmērā, cik tam ir dotas pilnvaras un kā viņš tās ir īstenojis. Tas nozīmē, ka atbildība, kas gulstas uz prokūristu, tiek traktēta Civillikumā saistībā ar pilnvarotām personām un to atbildību – 2295.-2311.pants.

Prokūristam nav jāatbild par uzņēmuma valdes darbību vai bezdarbību, jo tas īsteno tikai tās gribu.

Gadījumā, ja valde Jums mutiski uzdod pildīt pienākumu, kas nav tieši atrunāts ar uzņēmumu noslēgtajā līgumā, noteikti nepieciešams, lai tiktu izsniegts valdes lēmums, nevis mutiski dots Jums rīkojums. Tā būs iespēja izvairīties no pārpratumiem un, iespējams, nepareizas uzdevuma interpretācijas nākotnē.  

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv