AMATU KONKURSI

Vecākais grāmatvedis

Iestāde/struktūrvienība: Izglītības un zinātnes ministrija / Finanšu departaments
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Finanšu departamenta vecākā grāmatveža amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

veikt grāmatvedības uzskaiti un kontroli par finanšu līdzekļu izlietojumu Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - ministrija) valsts budžeta apakšprogrammās 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana", 05.02.00 "Zinātniskās bāzes finansējums", 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis"

Nodrošināt atlīdzības aprēķināšanu un pārskaitīšanu ministrijas nodarbinātajiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt grāmatvedības uzskaiti un kontroli par finanšu līdzekļu izlietojumu
 • nodrošināt atlīdzības aprēķināšanu un pārskaitīšanu ministrijas nodarbinātajiem, izmantojot resursu vadības sistēmas Horizon moduli "Algas"
 • sagatavot un noteiktajos termiņos iesniegt pārskatus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
 • sagatavot statistikas un citus ar atlīdzības aprēķināšanu saistītos pārskatus
 • piedalīties ministrijas ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanā
 • savas kompetences ietvaros piedalīties nozares konsolidētā gada pārskata sagatavošanā
 • savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu darbiniekiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • darba pieredze grāmatvedības uzskaitē valsts pārvaldes iestādē vismaz 1 gads
 • pieredze darbā ar resursu vadības sistēmas Horizon moduli "Algas" vismaz 1 gads
 • zināšanas grāmatvedības un nodokļu likumdošanas jautājumos
 • zināšanas par resursu vadības sistēmas Horizon funkcionalitāti
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu
 • angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru amatu pienākumu izpildē
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes

Ministrija piedāvā:

 • iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē
 • mēnešalgu līdz 1250,00 EUR atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā
 • labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā)

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt pieredzi grāmatvedības uzskaites jautājumos, īpaši atlīdzības aprēķināšanā resursu vadības sistēmā Horizon, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta
 • CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)
 • izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzamos dokumentus:

 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407.kabinets, Rīga, LV-1050);
 • nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi "Finanšu departamenta vecākais grāmatvedis".

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

 • 1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
 • 2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi,
 • iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Tālr. uzziņām 67047892.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv