AMATU KONKURSI

Projekta vadītājs

Iestāde/struktūrvienība: Būvniecības valsts kontroles birojs / Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departaments / Būvniecības informācijas sistēmu nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta Būvniecības informācijas sistēmu nodaļas projekta vadītājs/-a (viena amata vieta uz noteiktu laiku)

Ja tava pieredze informācijas sistēmu attīstībā palīdzēs radīt modernu un efektīvu būvniecības procesu un informācijas sistēmu, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

 • vadīt būvniecības procesu un informācijas sistēmas projekta (turpmāk tekstā - projekts) ieviešanu, plānojot un organizējot projektā veicamos darbus, kontrolējot un nodrošinot projekta rezultatīvo rādītāju izpildi
 • sagatavot un aktualizēt projekta finansēšanas plānu, kontrolēt un nodrošināt tā izpildi
 • risināt aktuālos projekta jautājumus. Identificēt un paredzēt riskus, kuri varētu rasties projekta realizācijas gaitā un laikus informēt par to tiešo vadītāju. Sagatavot nepieciešamās izmaiņas projekta dokumentācijā un veikt to saskaņošanu ar iesaistītajām institūcijām
 • sagatavot un iesniegt kompetentajās institūcijās projekta atskaites un pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, prezentēt projekta rezultātus iesaistītajām personām un institūcijām
 • koordinēt projekta īstenošanā iesaistīto personu un institūciju savstarpējo sadarbību. Nodrošināt projekta publicitātes prasību ievērošanu

Ja tev ir:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība informāciju tehnoloģijās, vadībzinībās, tiesību zinībās vai līdzvērtīgi
 • iepriekšējā darba pieredze ne mazāk kā divu informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas projektu vadībā
 • vēlama pieredze Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadībā
 • informācijas tehnoloģijas terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pārzināšana
 • teicamas valsts valodas zināšanas
 • labas angļu valodas prasmes gan mutvārdos, gan rakstos
 • teicamas komunikācijas, prezentācijas sagatavošanas un vadīšanas prasmes
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli, un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta Būvniecības informācijas sistēmu nodaļas projekta vadītāja amata konkursam" līdz 2018.gada 23.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2018.gada 5.aprīlim.

Uzziņas pa tālr. 67013304.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, vai pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv