AMATU KONKURSI

Projekta koordinators

Iestāde/struktūrvienība: Veselības ministrija / Resursu vadības departaments / Projektu vadības nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu - PROJEKTA KOORDINATORS Resursu vadības departamenta Projektu vadības nodaļā (uz ierēdņa prombūtnes laiku)

Amata mērķis - plānot, uzraudzīt un koordinēt programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" (turpmāk - Projekts) projekta darbības un finanšu plūsmu.

Galvenie pienākumi:

 • sadarbībā ar Projekta vadītāju sagatavot Projekta darbību ieviešanas plānu, iepirkumu plānu, finansēšanas plānu un aktualizēt tos
 • veikt Projekta darbību izpildes stāvokļa uzskaiti darba progresa un laika griezumos
 • -eikt Projekta finansējuma apguves un rādītāju izpildes stāvokļa uzskati
 • kontrolēt Projekta maksājumu aprēķinus, maksājumu veikšanu un grāmatvedības uzskaiti
 • uzturēt Projekta dokumentāciju atbilstoši lietu nomenklatūrai un normatīvo aktu prasībām
 • organizēt sanāksmes

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai vadības zinātnēs)
 • praktiskā darba pieredze ar finanšu plānošanu un finansējuma izlietojuma kontroli
 • zināšanas un izpratne par finanšu instrumentu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pamatprincipiem
 • izpratne par grāmatvedības un lietvedības kārtošanas principiem
 • prasme plānot un organizēt savu laiku, rūpes par darba precizitāti un kvalitāti, iniciatīva
 • labas datorprasmes amata pienākumu veikšanai

Piedāvājam:

 • darbavietu Rīgas centrā
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • iespēju iegūt profesionālu pieredzi valsts pārvaldē Projekta ietvaros

atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai (bruto mēnešalga no 922 līdz 1287 EUR) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam (amats klasificēts 32.saimes II C līmenī);

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā 10 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Brīvības ielā 72, tālr. 67876033, vai sūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv