AMATU KONKURSI

Juriskonsults

Iestāde/struktūrvienība: Veselības ministrija / Resursu vadības departaments / Projektu vadības nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu - JURISKONSULTS Resursu vadības departamenta Projektu vadības nodaļā (uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (turpmāk - Projekts) īstenošanas laiku)

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt Projekta dokumentu un līgumu izstrādi un juridisko saskaņošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • sagatavot iepirkumu dokumentāciju un piedalīties publisko iepirkumu procedūru organizēšanā
 • veikt Projekta ietvaros noslēgto līgumu juridisko uzraudzību
 • pārstāvēt Veselības ministriju Iepirkumu uzraudzības birojā un citās institūcijās saistībā ar publiskajiem iepirkumiem un strīdos, kas izriet no publisko iepirkumu līgumiem un citiem saimnieciskajiem līgumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē
 • juridiskā darba pieredze, vēlams publiskajā sektorā
 • praktiskā pieredze publisko iepirkumu jomā, juridisko procesu nodrošināšanā, tajā skaitā dažāda veida dokumentu izstrādē
 • zināšanas un izpratne par publiskajiem iepirkumiem
 • spēja lietot informācijas tehnoloģijas darba veikšanai
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, strādāt komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Piedāvājam:

 • darbavietu Rīgas centrā
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • iespēju iegūt profesionālu pieredzi valsts pārvaldē Projekta ietvaros
 • atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai (bruto mēnešalga no 922 līdz 1287 EUR) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam (amats klasificēts 21.saimes IIIB līmenī)

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā 10 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Brīvības ielā 72, tālr. 67876033, vai sūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv