AMATU KONKURSI

Juriskonsults

Iestāde/struktūrvienība: Veselības ministrija / Resursu vadības departaments / Projektu vadības nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu - JURISKONSULTS Resursu vadības departamenta Projektu vadības nodaļā (uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (turpmāk - Projekts) īstenošanas laiku)

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot iekšējos normatīvos aktus, piedalīties ar Projektu saistīto ārējo normatīvo aktu sagatavošanā
 • veikt Projekta dokumentu juridisko analīzi, labošanu, saskaņošanu, sniegt atzinumus
 • nodrošināt ar Projektu saistīto sagatavojamo dokumentu, tiesību aktu projektu un līgumu atbilstību tiesību aktiem
 • risināt juridiskus jautājumus un sniegt juridisko atbalstu tiesību aktos noteikto uzdevumu īstenošanai saistībā ar Projekta darbībām
 • konsultēt projekta personālu par normatīvajiem aktiem un procedūrām par ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un sociālā jomā strādājošo speciālistu apmācību profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesa nodrošināšanu
 • sagatavot Projekta ietvaros nepieciešamos līgumus
 • piedalīties Projekta ietvaros organizētajās iepirkumu komisijās

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • profesionālā bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē
 • juridiskā darba pieredze, vēlams veselības aprūpes vai izglītības jomā
 • izpratne par normatīvajiem aktiem un procedūrām, kas regulē ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un sociālā jomā strādājošo speciālistu apmācību profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesa īstenošanu
 • izpratne par publiskajiem iepirkumiem
 • labas datorprasmes
 • precizitāte uzdevumu izpildē
 • analītiskā domāšana, labas komunikācijas prasmes, iniciatīva un ētiskums
 • spēja strādāt individuāli un grupā, plānot un organizēt savu laiku

Piedāvājam:

 • darbavietu Rīgas centrā
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • iespēju iegūt profesionālu pieredzi valsts pārvaldē Projekta ietvaros
 • atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai (bruto mēnešalga no 922 līdz 1287 EUR) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam (amats klasificēts 21.saimes IIIB līmenī)

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā 10 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Brīvības ielā 72, tālr. 67876033, vai sūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv