AMATU KONKURSI

Tiesnesis

Iestāde/struktūrvienība: Tiesu administrācija / Kurzemes rajona tiesa
Darba vieta: Liepāja
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

TIESU ADMINISTRĀCIJA izsludina atklātu konkursu uz tiesneša amatu Kurzemes rajona tiesā (Liepājā)

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

  • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 51. panta pirmās daļas prasībām
  • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 52. panta 1. un 3.punkta prasībām
  • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

  • motivēts pieteikums
  • dzīves un darba apraksts Europass CV formātā (Europass CV veidlapa atrodama http://europass.cedefop.europa.eu/lv)
  • izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas
  • darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010, ar norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamentam", 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Tālr. uzziņām 67063853, 67063844.

Iesniegtos pieteikuma dokumentus un tiesneša amata kandidātus/-tes vērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumiem Nr. 204 "Tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas kārtība".

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv